Forskere fra fortiden besøker gamle USOC på Andøya Space Center

I en bok som heter “4 3 2 1 Fire”, som omhandler historikken til Andøya Rakettskytefelt (idag Andøya Space Center), kom jeg over et bilde fra 70-tallet, hvor forskere står på verandaen til det gamle User Science Operation Centre (USOC), som idag er NAROM Telemetristasjon.

003-old

Idag ser denne verandaen litt annerledes ut og ifølge Tine Joramo på NAROM måtte de blant annet rive det lille uthuset med glassvindu for noen år siden.

003-new

Vi kan likevel bringe de gamle forskerne tilbake på verandaen en gang til ved å lappe disse sammen, kikke inn i et utvidet nøkkelhull inn i fortiden.

003-mix

Kanskje det er slik det er i Alex Scarrows “TimeRiders” serie, hvor de benyttet tachyon partikler til å reise i tid?

Finnes kvadratrot-ord?

Hva? Hva er et kvadratrotord?

rot-ord

På engelsk er 81 (EIGHTY-ONE) et kvadratrotord fordi ordet har ni bokstaver og kvadratroten av 81 er 9.

Det samme med 100 (ONE HUNDRED), det har ti bokstaver og kvadratroten av 100 er 10.

Altså, kvadratroten til et gitt tall skal være det samme som antall bokstaver i bokstavrepresentasjonen av tallet.

Finnes det mange slike tall?

Det vil åpenbart være forskjellige tall på norsk og engelsk (og andre språk) ettersom tekstrepresentasjonen av tallet er ulik på de forskjellige språkene.

Men hvordan kan vi finne slike tall? Jeg slengte ut en forespørsel til mine venner på facebook og fikk raskt noen gode svar og forslag til kode som kan finne slike tall, både i #C og PHP fra venner som koder og/eller er generelt nerder.

På norsk viser det seg at 49 (FØRTI-NI) er det første rot-tallet. FØRTI-NI har 7 bokstaver, som er kvadratroten av 49. Det neste ser ut til å være 361 og deretter finnes det ikke flere under 1.000.000.000.

Hvordan ville du gått frem for å finne slike tall? Hvordan ville du skrevet koden som skal finne dette? Hvilket språk ville du valgt til å løse problemet?

Lukten av gamle bøker

Jeg elsker å lukte i gamle bøker. En gang for flere år siden bestilte jeg en gammel brukt bok av C. S. Lewis fra en antikvariat, og når jeg fikk boken var det tydelig at den hadde stått i en hylle i lengre tid. Selve boken var nok enda noen år eldre og sidene var begynt å gulne. Når jeg åpnet boken, strømmer det ut en lukt av historie, en lukt som får meg til å tenke på tiden og at den er gammel.

gamle-boker

Noen har tidligere stilt spørsmålet om det finnes et ord for denne lukten av gamle bøker:

Is there any special word for the smell of old books? I know about the use of musty to describe them. But I thought there could be a special word too, just like petrichor for the smell of fresh earth following rain.

Petrichor er altså ordet for lukten av regn. Det står litt om dette på Store Norske leksikon på nett. Som spørsmålet over, burde det kanskje finnes et tilsvarende ord for lukten av gamle bøker, gamle møbler, gammelt treverk eller gamle rom? Har kanskje historie i seg selv en egen lukt? Er historie egentlig noe du kan ta å føle på? Vi kan ta på gamle kirker og eldgamle trær og lukter ikke gammelt forskjellige fra nytt?

Min arbeidsplass har en eldre del og en ny del. Den gamle delen ble påbegynt på 60-tallet og har blitt bygd ut siden da, mens den nye delen er et par-tre år gammel. Jeg holder til i den nye delen, men av og til er det behov for å gjøre noe i den gamle delen, noen gang fordi jeg må gjøre noe der, andre ganger rett og slett bare for å lukte på historien må jeg innrømme. Og da mener jeg at treverket og rommene lukter annerledes, de har en god gammel lukt i seg. Det kan hende at det jeg liker med lukten er en assosiasjon til noe jeg forbinder med lukten. Jeg har en mistanke om hva det kan være, men jeg tror ikke det er bare det. Usikkert, men jeg liker det i alle fall.

Fikk jeg valget, ville jeg nok valgt å ha kontor i den gamle delen. Hva om jeg hadde det, ville da den gamle delen som lukter av historie ikke lengre være spesiell etter en tid? Mulig det.